הבית > חדשות > תוכן

למה לכבות את נוריות ה-LED עיקריות, הראייה עמום להתרחש?

May 07, 2015

כי מתגי שליטה ההתפלגות קו אפס בתיבת כאשר כבה לאחר השורה אפס, המעבר הנוכחי FireWire נוצר כוח אדום הנוכחי חישה במעגל, המתח במקטע פלט LED אספקת החשמל קצת חלש אז הראייה.


בזמן ההתקנה, נחוץ כוח קו אפס ומעבר שליטה, FireWire, אם אחד התנאים, ודאי אל הפקד בורר השורה עיקריות.