הבית > חדשות > תוכן

? למה אותו הכוח לספק מנורות אותו כוח גביע (טונגסטן פילמנט) אינה דולקת?

May 07, 2015

המנורה גביע תחת ההתנגדות הוא קטן מאוד, אור גביע המתח מוחל, רגעים לפני הדלקת לוקח הרבה החל הנוכחי. כאשר המנורה דולקת לאחר הטמפרטורה מגדילה, ההתנגדות עולה במידה ניכרת, זרם אל זרם טוב גביע. בשל המוצרים שלנו עם פונקציה הגנה המגביל הנוכחי, הזרם בפועל חורג הפלט מדורג תכונת הגנה הנוכחי יופיעו. אז ברגעים לפני המנורה גביע אור נזילות הנוכחי חורג הכוח מדורג של הזרם נדלק מול הכוס פלט את עוצמת הזרם), אספקת החשמל המנורה לא מוגן.