הבית > חדשות > תוכן

למה לסרוק כאשר הבקר קלט חלק כוח שליטה, לסרוק את הסט השני של אי אפשר להשמיד לחלוטין לראשונה נורית ה-LED?

May 07, 2015

סורק בקר נותק מן קלט מתח, אבל בשל הפנימי של הזרם electrolytic קבלים יש תהליך השחרור, זה ישאיר את כל הכוח ממשיך לעבוד, במשך תקופה של זמן, האורות נורית ההפעלה של הקבוצה תעכב זמן להשמיד לחלוטין, אז אחרי קבוצה שנייה של נורית , LED הקבוצה הראשונה לא נהרסו.


בפרוייקטים LED, סריקות הכוח פלט בקר חייבים להיות מבוקרים עם בודדים LED אורות הקלט קו האמצע של הקבוצה, כוח זה אינו משפיע על LED קבוצת צמרת. התהליך של סריקת כל האורות הגדר סינכרון.