הבית > חדשות > תוכן

כאשר משתמש בכוח. מתח קבוע לספק לקבוצה מנורת LED מה סוג של בקשה?

May 07, 2015

אספקת חשמל מתח קבוע הפלט של מתח חייב להתאים את מתח ההפעלה של קבוצת מנורה LED, כגון: אספקת החשמל במתח מתמיד עם מתח של 12V, מתח ההפעלה של קבוצת אור LED של כל סניף חייב גם להיות 12V, LED מספר מודולים-הטווח הנוכחי של פלט מרבית הגדלה או הקטנה. בשל המתח במצב פעיל LED לזרוק שגיאה, כל סניף הירידה בלחץ יהיה מוטה, כל סניף הנוכחית אינה זהה, כל סניף צריך להיות משורשרת נגדים החלוקה או הגבלת זרם אמצעי.