הבית > חדשות > תוכן

הגל הנוכחי של החיים של LED להיות מושפעים?

May 07, 2015

אדווה של השפעה LED בחיים תלויה הגודל והמספר של כל שורה. מספר הסניף הוביל את המקרים זהה, גדול יותר ריפל LED תוחלת חיים קצרה יותר; אדווה המקרים זהה, מספר הסניף LED יותר אפקט אדווה על LED החיים קטן יותר, ארוך יותר.

לדוגמה: ספק כוח פלט מתח של 12V, שיא קרסט-500Mv חד, כל סניף LED מספר 4

1, ללא גל בתנאים של כל LED כדי לעמוד בפני מתח של 12 ÷ 4 טבליות = 3V

כל LED לאחר 2 וגבי ריפל לעמוד מתח (12V ÷ 0.5V) ÷ 4 טבליות = 3.12V