הבית > חדשות > תוכן

דיון על הגנה על שיטות עבודה מומלצות עבור מעגלים LED

May 07, 2015

לבן-אור LED חלק המכשירים הרגישים מתח, מבוסס על עבודה מעשית למקסימום של 20mA של הנוכחי, אבל לרוב עקב העלייה הנוכחית כאשר עובדים עם מכל מיני סיבות, אם אין אמצעי הגנה תפוס, הנוכחי מוגבר זה עולה על סכום מסוים של זמן, מאוחר יותר הובילו לנזק.


LED סיבת הנזק שנגרם הן כדלקמן:

קפיצת מתח אספקת כוח 1.

2, רכיב שהודפס קו לקצר תורים או מנצחים אחרים כדי ליצור ספק כוח מסלול LED חלקית לגרום לקצר, להפוך את המקום מגביר המתח.

3, LED לגרום לנזק וכתוצאה מכך לקצר בשל איכותם, שחרור מתח שלה יעבור אל LED אחרים.

4, המנורה הטמפרטורה הוא גבוה מדי, כך LED כולל סרח.

מנורה 5, לתוך המים, מים היא מוליך חשמלי.